Novinky

Našim FELIX-ákom ukazujeme, že slovenčina nemusí byť len nudná hodina memorovania či písania diktátov. A zisťujú to od prvého ročníka. Napríklad…

Zajace, Mravce, Včely aj Lastovičky si len nedávno odniesli nezabudnuteľný zážitok z virtuálnej reality v kupole planetária, kde všetko ožíva….

Veríme v to, že vzdelávanie ide ruka v ruke s upevňovaním praktických návykov. Aj preto sme sa rozhodli zaviesť u…

Aj naše Včely, teda tretiaci mali na začiatku školského roka zadaný projekt, ktorému sa venujú počas niekoľkých mesiacov.  Téma je…

Od prvej triedy majú naši FELIX – áci ročníkové projekty. Vedieme tak deti k samostatnosti, snažíme sa rozvíjať ich vlastnú…

Včera si naši tretiaci alias Včely, užili skutočne výnimočný deň. Absolvovali prespávačku s kamošmi v bratislavskom FELIX-e. A nebolo to…

O tom, že sa (nielen) deti najzmysluplnejšie vzdelávajú cez vlastné skúsenosti, niet pochýb. Aj preto sa snažíme, aby žiaci čo…

Po skončení vyučovania nasleduje u detí mimoriadne obľúbená časť školského dňa. Väčšina FELIX -ákov navštevuje aj poobedný klubík, ktorý decká…

Téma ochrany našej planéty a životného prostredia je nanajvýš dôležitá a k jej hlbšiemu pochopeniu vedieme aj deti. Preto v…

Naši FELIX – áci sa aj tento rok zúčastnili futbalového turnaja McDonald’s Cup, určeného pre 1.- 4. ročník ZŠ. Ide…

Často sa stretávame s prirodzeným rodičovským záujmom, či štúdium u nás vo FELIX-e pokračuje aj druhým stupňom. Áno, samozrejme a…

Rodičia sú významná súčasť života školy a preto sa snažíme neustále podporovať spoločného komunitného ducha. Mnohými akciami, spoločnými aktivitami, či…