Scroll Top

DRUHÝ STUPEŇ

437536120_18077560369462800_3366412369443732189_n
Často sa stretávame s prirodzeným rodičovským záujmom, či štúdium u nás vo FELIX-e pokračuje aj druhým stupňom. Áno, samozrejme a práve v tomto čase sa intenzívne venujeme jeho prípravám. 🏫✍🏻📚
 
Samotný druhý stupeň, nadväzuje kontinuálne na zaužívané princípy školy. Dôraz je pri ňom kladený na kontinuitu, osobnostnú integritu a podporu psychickej odolnosti detí, čo je v dnešnom svete mimoriadne dôležité. 👫🌍🤝
 
Deti na druhom stupni prejdú koncepciou vyučovania v zmysle aktuálne uplatňovaných metód, výučbu prírodovedných a humanitných predmetov zastreší ExpEdícia a Civilizácia. 🔭📿📚📌👫
Ide o inovatívne nástroje vzdelávania, ktoré vychádzajú z poznatkov o prirodzenom a efektívnom procese poznávania detí v bezpečnom a podnetnom prostredí❣️
 
Cieľom výučby je, aby sa deti dokázali na rôzne problémy pozrieť z viacerých uhlov, vedeli argumentovať, no zároveň aby sa naučili rešpektovať názor niekoho iného. 🤝🍀
Veríme, že práve pod takýmto vedením dokáže z mladého človeka vyrásť autentická osobnosť, s vlastnou silnou mierou sebahodnoty, sebapoznania a pocitom dostatočnosti. 🌼
No a na tejto ceste im budú pomáhať tí najlepší sprievodcovia, ktorých Lastovičky, teda naši štvrtáci, už čoskoro spoznajú❣️

Zanechať komentár