Scroll Top

Pravidlá školy

Chceme sa v škole FELIX cítiť šťastní.

Preto máme práva, ktoré nesmie nik porušovať. Patria všetkým, ktorí sú súčasťou školy FELIX:

orange (1)

Mám právo na slušné správanie, zdvorilosť a rozprávanie bez osočovania.​

pink

Mám právo na rešpekt k mojím názorom a potrebám.

Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať najlepšie, ako viem.

Mám právo na čisté prostredie, upratané a nezničené pomôcky a hračky.​

Mám právo na priateľstvo, ohľaduplnosť, prijatie v kolektíve, právo zapojiť sa do aktivít.​

orange (1)

Mám právo na bezpečie, nesmie sa mi slovne ani fyzicky ubližovať.​

pink

Mám právo na pomoc, keď si s niečím neviem dať rady.​

Tieto práva majú všetci žiaci, učitelia i ďalší ľudia, ktorí patria do školy Felix.