Scroll Top

Zápisné a školné poplatky

Nový projekt (1)
500€ 

jednorázovo

Zápisné sa platí jednorazovo pri zápise dieťaťa do školy (aj pri prestupe)

orange (1)
229€

mesačne a platí sa 10 mesiacov v roku

350€/ šk. rok zľava pre druhého súrodenca a 750€/ šk. rok zľava pre každého ďalšieho súrodenca žiaka školy

Nový projekt (4)
70 € 

mesačne a platí sa 10 mesiacov v roku

Školné aj poplatok za školský klub detí na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť vždy vopred do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca.

Z príspevku na školu sa hradia učebné pomôcky, učebnice, jednodňové školské akcie, vstupné do múzeí, galérií, lístky MHD na školské podujatia a pod.

Z príspevku na školu sa nehradia obedy, krúžky, dobrovoľné kurzy – napr. plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, školy v prírode či pobytové akcie.

Príspevok sa môže zvyšovať medziročne o 5 – 15% vzhľadom ku zvyšovaniu osobných a prevádzkových nákladov.