Scroll Top

EÚ fondy

Názov projektu: Zdroj tepla s využitím geotermálnej energie ZŠ Félix   

Cieľ projektu: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v ZŠ Felix Trnava

Výsledok projektu: Zrekonštruované kúrenie Základnej školy Felix v obci Trnava za použitia tepelného čerpadla

Celkové oprávnené výdavky: 798 879,19 €
Nenávratný finančný príspevok: 758 935,23 €

Doba realizácie projektu: 05/2023 – 03/2024

Projekt je financovaný Európskou úniou z Fondu regionálneho rozvoja.