Zápis do školy

Nezáväznú prihlášku- prejavenie záujmu o štúdium môžete poslať kedykoľvek počas roka. Od januára každoročne organizujeme Dni otvorených dverí pre predbežne prihlásených aj pre verejnosť. Na DOD máte možnosť vidieť priestory školy a absolvovať prezentáciu a diskusiu k filozofii, základným princípom vyučovania aj k podrobnejším informáciám o živote v škole.

 

V priebehu marca organizujeme rodinné stretnutia zamerané na pozorovanie detí pri tímovej aj individuálnej práci. Paralelne s rodinnými stretnutiami prebiehaju rozhovory s rodičmi. Cieľom rozhovorov je ujasnenie princípov školy a ich súlad s rodičovskými očakávaniami. Naša škola má individuálny prístup ku každému žiakovi. Vďaka odpovediam rodičov budeme môcť efektívnejšie nastaviť prácu s deťmi od začiatku školského roka. 

V apríli sa koná oficiálny zápis detí do školy.