Scroll Top

Zápis do školy

V prípade, že máte záujem o zápis dieťaťa do našej školy s nástupom od 1.septembra 2023 je nutné, aby ste svoj záujem prejavili vyplnením nezáväznej prihlášky do 28. februára 2023Od januára každoročne organizujeme Dni otvorených dverí pre predbežne prihlásených aj pre verejnosť. Na DOD máte možnosť vidieť priestory školy a absolvovať prezentáciu a diskusiu k filozofii, základným princípom vyučovania aj k podrobnejším informáciám o živote v škole. 

V priebehu marca organizujeme rodinné stretnutia zamerané na pozorovanie detí pri tímovej aj individuálnej práci. Paralelne s rodinnými stretnutiami prebiehaju rozhovory s rodičmi. Cieľom rozhovorov je ujasnenie princípov školy a ich súlad s rodičovskými očakávaniami. Naša škola má individuálny prístup ku každému žiakovi. Vďaka odpovediam rodičov budeme môcť efektívnejšie nastaviť prácu s deťmi od začiatku školského roka. 

V apríli sa koná oficiálny zápis detí do školy.