Scroll Top

SEBARIADENÉ VZDELÁVANIE

430914331_18074105686462800_2138920430084790841_n
Spolu s Dávidom si naše Mravce, Včely a Lastovičky skúsili sebariadené vzdelávanie. 📖👭👬
Hovoríme, že sme škola pre život a snažíme sa spolu s učiteľmi robiť pre to maximum. 🌎
Práve sebariadenie je jedným z prostriedkov vedúcich v živote k úspechu. Najmä, keď ho máme prirodzene v sebe.🌟
 
Dávid rozdal deťom úlohy, pričom pracovali v skupinách. 👧🏼🤝🧒🏼 Dostali inštrukciu, že keď prácu skončia, môžu si slobodne vybrať, čo budú robiť počas zostávajúceho času, keď ostatní ešte pracujú. Museli sa držať len jedného pravidla – nesmú vyrušovať tých, ktorí ešte neskončili. Lebo presne o tom to je. Rešpektovať druhých a uvedomiť si, že moja sloboda končí tam, kde sloboda niekoho iného začína❣️💫
 
Bolo naozaj zaujímavé deti sledovať. Niektorí si vzali knihu a čítali, iní si kreslili, písali, či desiatovali. Malo to však nádherný výsledok, keďže skutočne dodržali pravidlo nijako nerušiť druhých. Toto je len začiatok cesty. 🫶🏼Nabudúce budú môcť deti “voľný” čas využiť na akúkoľvek činnosť, súvisiacu s preberaným učivom.🙌
 
“Ideálne by to raz mohlo vyzerať tak, že ktokoľvek kedykoľvek skončí skôr, sám si nájde zmysluplnú aktivitu na svoj rozvoj v aktuálne preberanom učive a nebude potrebovať učiteľa, ktorý “priskočí” a zadá ďalšiu úlohu, kým skončia ostatní.”💛
 
Presne toto je charakterová črta úspešných ľudí. Nepotrebujú mať pri sebe niekoho, kto ich bude neustále usmerňovať a zadávať im hranice, či ukazovať možnosti. Dokážu napredovať sami a aj tým inšpirovať iných. Ako hovoríme, škola pre život!🏫🌎

Zanechať komentár