Scroll Top

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Miesto výkonu práce
Ulica Zavarská 9, Trnava
Termín nástupu
21.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky

KTO SME
Škola FELIX vytvára prostredie s partnerským, rešpektujúcim a láskavým prístupom k žiakom a ich rodičom. Podporujeme individuálny prístup ku vzdelávaniu, prostredníctvom ktorého rozvíjame jedinečné schopnosti každého žiaka.

DO NÁŠHO TÍMU HĽADÁME UČITEĽA/KU, ktorý/á:
– súznie s modernými pedagogickými metódami a prístupmi k výučbe
– podporuje individuálne vzdelávacie potreby a záujmy každého žiaka
– vytvára stimulujúce prostredie, podporuje aktívne učenie a tvorivosť
– spolupracuje s kolegami na vývoji a implementácii nových prístupov vo vzdelávaní
– prirodzene vníma hodnoty a charakter školy
– má schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať s rôznorodými skupinami žiakov, rodičmi a kolegami

ČO PONÚKAME?
– spolupracujúci kolektív
– príjemné pracovné prostredie
– priestor a podmienky na profesionálny rast
– podporu, vzájomnú inšpiráciu, spoluprácu a zdieľanie nápadov
– možnosť podporovať a rozvíjať jedinečné schopnosti a potreby každého žiaka
– materiálna podpora

ČO OČAKÁVAME?
– výučbu na plný pracovný úväzok
– osvojenie si školských princípov, hodnôt a vízie školy
– práca s Edupage, MS Office, Google Space
– účasť na pravidelných aktivitách školy
– znalosť Sfumato metódy, Hejného metódy je výhodou, nie je však nevyhnutná

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola Felix
Ulica Zavarská 9
91728 Trnava
www.felixtrnava.sk
0918 105 888
Kontaktná osoba
Lucia Krajčovičová
0918 105 888

Zanechať komentár