Juraj

Upevňovanie vzájomných väzieb je pre nás kľúčové nielen na našej škole, ale aj v rámci celej FELIX-áckej komunity. Preto si…

Koncoročný výlet je pre deti vždy veľká vec. A tak to cítili aj naši FELIX-áci, ktorí sa ho nevedeli dočkať….

Našu školskú komunitu budujeme cez tú triednu a k tomu slúžia aj neformálne raňajkové stretnutia s rodičmi. Tentokrát si spoločný…

Deti motivujeme k tomu, aby čítali, objavovali rôzne zaujímavosti, tajomstvá a nové veci práve prostredníctvom písaných príbehov. Hovorí sa totiž,…

Deti sa najviac naučia hrou a vlastnou skúsenosťou v prirodzenom a bezpečnom prostredí. Toto je niečo, čoho sa držíme, vnímame…

Sme presvedčení, že vzdelávanie má zmysel, ak poznatky vedia deti uplatniť v praxi, kam finančná gramotnosť určite patrí. Na každoročne…

Naše Lastovičky, teda štvrtáci majú za sebou veľký deň. Celý rok sa pripravovali na FELIX AKADÉMIU, ktorá bola ich ročníkovou…

Našim FELIX-ákom ukazujeme, že slovenčina nemusí byť len nudná hodina memorovania či písania diktátov. A zisťujú to od prvého ročníka. Napríklad…

Zajace, Mravce, Včely aj Lastovičky si len nedávno odniesli nezabudnuteľný zážitok z virtuálnej reality v kupole planetária, kde všetko ožíva….

Veríme v to, že vzdelávanie ide ruka v ruke s upevňovaním praktických návykov. Aj preto sme sa rozhodli zaviesť u…

Aj naše Včely, teda tretiaci mali na začiatku školského roka zadaný projekt, ktorému sa venujú počas niekoľkých mesiacov.  Téma je…

Od prvej triedy majú naši FELIX – áci ročníkové projekty. Vedieme tak deti k samostatnosti, snažíme sa rozvíjať ich vlastnú…