Scroll Top

Zo života mravcov

WhatsApp Image 2022-11-09 at 14.22.59

? “Prvým krokom na ceste ku šťastiu je učenie sa.”

⌛ Prvý mesiac tejto cesty majú za sebou naše Mravce (prváci). Ich prirodzenú túžbu po nových poznatkoch utužili aktivity venované spoznávaniu prvých písmen, vďaka ktorým sa trieda premenila na bublinové kráľovstvo či krajinu úsmevov.

? Vo svojom “mravenisku” (triede) zažívali sústredenie, keď vyrábali a hľadali riešenia, údiv, keď sa zmýlili a napokon radosť z toho, na čo prišli.

?️ Spoznávanie prvých prostredí Hejného matematiky prinieslo poznatok, ako dôležité je vedieť formulovať svoj vlastný názor ale aj vedieť vypočuť a prijať názor spolužiaka.

? A všetci spoločne si opäť raz pripomíname, že učenie môže byť aj radosť, že najdôležitejšia je vnútorná motivácia a túžba byť každý deň lepšou verziou samého seba.