Scroll Top

Vzdelávaniu zdar

škole

Prípravy na nový školský rok a prechod na druhý stupeň, ktorý nás čoskoro čaká sme zahájili účasťou na školení „Civilizácia“. Tento inovatívny nástroj, ktorý prepája poznatky v predmetoch dejepis, geografia a občianska náuka a rozvíja konštruktivizmus v praxi sme si v rámci siete škôl Felix zažili v rôznych prostrediach oblasti Človek a spoločnosť. Vzdelávaniu zdar 🙋‍♀️

Zanechať komentár