Scroll Top

Vyrezávanie dýň

dyne

🙏 Jednou z priorít školy Felix je vytvárať bezpečné a podnetné prostredie nielen pre deti, ale i pre učiteľov a rodičov.

🥳 Aj preto prispievame k budovaniu komunity ľudí s partnerským a rešpektujúcim prístupom prostredníctvom rôznych školských aktivít, ktoré nás zbližujú neformálnymi rozhovormi a radosťou zo spoločne strávených chvíľ.

❤️🖤 Posúďte sami, ako sa nám to darilo pri vyrezávaní halloweenskych tekvíc?