Scroll Top

Vianočné prípravy u Mravcov

hhhhhhhhhhhh
Na prichádzajúce Vianoce sa pilne pripravujú aj naši druháci alias Mravce. Téma hodiny slovenčiny bola tentokrát naozaj krásna a jasne špecifikovaná “DAR”. Deti začali tvorbou pojmovej mapy, do ktorej každý člen triedneho mraveniska napísal, čo pre neho znamená slovo DAR a aké pocity v ňom vyvoláva. 🎁
Túžba, vďačnosť, láska… aj to deti pri vytváraní cítili. ❤️
Reflexia tejto aktivity prebiehala v kruhu na koberci, v ktorom si vzájomne zdieľali, čo kto napísal. Aj to je príklad krásneho vzájomného obohatenia. Zamýšľali sa nad tým, čo znamená DAR pre mňa a čo pre niekoho iného. Prebrali si aj to, akým spôsobom vieme niekoho obdarovať. Nemusí to byť len materiálna vec, oveľa viac je prejav lásky, empatie, objatie, či obyčajný úsmev. Predsa len, život je veľký dar, ktorý možno vrátiť len vo forme malých tvorivých nápadov. 👭👫
A tak sa ďalšia časť hodiny niesla už v duchu obdarovania druhého. Pre triedu Rysov, Felixákov v Košiciach, napísali listy a pripravili im aj malé prekvapenie. Celý čas im kúzelnú sviatočnú atmosféru dotvárali aj klasické slovenské koledy. ❤️🎶

Zanechať komentár