Vedenie školy

Riaditeľ/riaditeľka

riaditeĽ/riaditeľka Súkromnej základnej školy Felix Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromnej základnej školy Felix, Ulica Zavarská 9, Trnava.KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:…