Scroll Top

Rozvíjanie zručností na prvouke u Zajacov

417481580_18068940202462800_4031976109909819953_n
V pondelok sa naši prváci alias Zajace začali venovať téme času. V kruhu sa zamýšľali nad otázkou, či je čas dôležitý a ak áno, prečo. Zaznievali odpovede ako “aby som vedel koľko môžem hrať hokej” alebo “aby sme vedeli, kedy máme ísť na návštevu” či “aby sme vedeli kedy začína škola”. Iné Zajace čas za dôležitý vôbec nepovažovali.😃🍀
Úvahy o čase následne rozvíjali spoločným brainstormingom, akými všetkými spôsobmi sa čas dá merať. Okrem stopiek, presýpacích, slnečných hodín, spomenuli aj kukučkového hodiny či moderné technológie. ⏰🕰️⌚️🕐
A aby nezostalo len pri slovách, v skupinovej práci si vlastné presýpacie hodiny aj rovno vyrobili. Stačili dve plastové fľaše a voda, piesok, ryža, soľ, šošovica, hlina. Zistili tiež, z čoho všetkého ich vedia vyrobiť. Následne ich celý týžden využívali a dopracovali sa k poznatkom, koľko im napríklad trvá nachystať sa na hodinu, koľko času zaberie rozcvička na telesnej, ale sledovali aj časovú mieru konkrétnej aktivity na slovenčine.🤸‍♂️🤾‍♀️📖
Pri tomto sme si opäť potvrdili, že základná rola učiteľa je sprevádzat deti pri splnení výzvy tak, aby každý člen prispel podľa svojich najlepších možností. Aj takto sa dajú trénovať zručnosti úplne prirodzeným spôsobom. 🫶🏼✨

Zanechať komentár