Scroll Top

Lastovičky na Hudobnej výchove

xxxxxxx
Cieľ hodiny znel jasne – spoznať slovenskú hudobnú ľudovú tvorbu cez pieseň “Ondreju, Ondreju” 🎵 a zároveň vedieť pomenovať dva ľudové zvyky spojené s touto témou.
Slobodne a s cieľom podpory vlastnej najsilnejšej stránky, zostavili Lastovičky pracovné skupiny. 👬👭Takto podporili prirodzenú túžbu každého rozvíjať to, k čomu prirodzene inklinuje a čo mu je najbližšie.
Podľa zadania mali vytvoriť tri základné tímové role: “prekladateľ/kreatívec”, 👩‍🏫 “karaoke/prezentátor” 💃🏼, “maliar” 👩‍🎨.
Nasledovala 10 minútová príprava a potom spoločná skupinová prezentácia.
Zhostenie sa individuálnej zodpovednosti každého člena v jeho úlohe je kľúčové pre úspech celej skupiny. A deti si to aj uvedomili. 🪢
Reflexia v závere hodiny dala Lastovičkám jasne najavo , že okrem naplnenia cieľa hodiny je dôležité podávať zo seba za každých okolností svoj maximálny výkon. Aj toto potom deťom pomáha ďalej napredovať!🍀✨

Zanechať komentár