Scroll Top

KOMPOSTOVAČ VO FELIXE

441183405_18080397334462800_3439666340808711050_n
Veríme v to, že vzdelávanie ide ruka v ruke s upevňovaním praktických návykov. Aj preto sme sa rozhodli zaviesť u nás na škole kompostovanie.🌲🌏Považujeme totiž za dôležité, deti od útleho detstva oboznamovať s tým, ako správne nakladať s odpadmi. Aj takýto na prvý pohľad nepatrný detail, ukazuje našu mieru vyspelosti a angažovanosti. 🍀😊
 
Naše Zajace, Mravce, Včely a Lastovičky sa popri triedení papiera, plastov, dokonca oleja, či elektroodpadu učia separovať aj biologický odpad. Deti prakticky zisťujú ako ho môžu premeniť na kvalitný kompost a následne ho vedia tiež využívať ďalej. 🔍🌱🪴🌳
 
Áno, tiež takouto formou sa snažíme prispievať k ochrane životného prostredia, učíme žiakov myslieť ekologicky, pretože malá zmena, s ktorou začneme od samých seba má ten najväčší zmysel. 🌸💕
 
A ako to máte doma vy? Vediete ratolesti týmto smerom?

Zanechať komentár