Scroll Top

Keď u nás učí “náš” Dávid Králik

nnnnnnnnnn
Za normálnych okolností učím v Škola Felix Trnava ala obrátený mentoring, ja odučím nejakou novou technikou za účasti učiteľa a potom popoludní rozoberieme všetky moje vzlety a pády.

Lenže včera Lucka napísala, že sa o ňu pokúša choroba, a tak som dnes bol v triede sám. Rozhodol som sa, že skúsim čitateľský maratón s mojou knižkou V jablku, kde si na konci každej kapitoly čitateľ vyberá z dvoch možných pokračovaní. Prečítal som deťom prvú kapitolu, potom si každý zvolil pokračovanie podľa svojho gusta. Dieťa vždy prečítalo zvolenú kapitolu, nakreslilo ju ala komiks a vybralo ďalšie pokračovanie. Toto sa dialo 5 hodín (jedna línia má od prvej po poslednú kapitolu 7 kapitol), pričom každé dieťa šlo vlastným tempom a robilo si prestávky podľa vlastnej potreby. Kto prečítal celú líniu, zapisoval si na opačnú stranu kresby pár viet do záverečnej prezentácie. Na záver sa našli deti, ktoré trafili rovnakú líniu, tie potom prezentovali v dvojiciach/trojiciach, ostatní prezentovali sami, lebo napriek čítaniu rovnakej knihy, ich príbeh ďalší členovia triedy nepoznali
Pravidlá: úcta k ľuďom-keď si robíš prestávku, nesmieš rušiť tých, ktorí pracujú, lebo tvoja sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého/úcta ku knihe-kniha musí ostať ako nová.
Bol to krásny a náročný čas, decká boli neskutočné a ja? Ja som dostal predčasného učiteľského Ježiška v podobe parádnej individualizovanej čítaniovýtvarnej celodennej výučby 🙂

Zanechať komentár