Školné a poplatky

Príspevok na školu je 189 € mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku.

Zľava pri súrodencoch v škole:

2. dieťa v škole – 25%, 3. dieťa v škole – 50% z príspevku

Poplatok za školský klub bude 60 € mesačne a platí sa 10 mesiacov v roku.

Bude 500 € a platí sa jednorázovo.