Pravidlá školy

Chceme sa v škole FELIX cítiť šťastní. Preto máme práva, ktoré nesmie nik porušovať. Patria všetkým, ktorí sú súčasťou školy FELIX:

  1. Mám právo na priateľstvo, ohľaduplnosť, prijatie v kolektíve, právo zapojiť sa do aktivít.
  2. Mám právo na bezpečie, nesmie sa mi slovne ani fyzicky ubližovať.
  3. Mám právo na pomoc, keď si s niečím neviem dať rady.
  4. Mám právo na slušné správanie, zdvorilosť a rozprávanie bez osočovania.
  5. Mám právo na rešpekt k mojím názorom a potrebám.
  6. Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať najlepšie, ako viem.
  7. Mám právo na čisté prostredie, upratané a nezničené pomôcky a hračky.