O škole

Súkromnú ZŠ Felix, ktorý pred siedmymi rokmi založil Peter Halák, vizionár a nezlomný bojovník za lepšie školstvo dostupné pre všetky aktívne, zvedavé a hravé deti sa postupne podarilo vybudovať nielen odborníkmi, ale aj širokou verejnosťou v uznávanú inštitúciu s výnimočným renomé po celom Slovensku.

Felix je revolučný koncept. Revolučný vo svojej jednoduchosti, no zároveň v miere prínosu pre deti a celú spoločnosť. Progresívne metódy, ktoré vo vzdelávaní detí používa aktivizujú spôsob ich myslenia, logického uvažovania, dieťa sa učí spájať súvislosti, lepšie sa vyjadrovať, argumentovať, rešpektovať názor druhých a preberať tak zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Vedomosti, ktoré každý z nás nadobudol vlastným objavom, pričinením, prepojením možno aj evidentne zjavných súvislostí sú vedomosti trvalého charakteru, ukladajú sa hlbšie do podvedomia, stávajú sa našou súčasťou, rozvíjajú našu osobnosť a sú nám po ruke vždy, keď v živote vyvstane situácia vhodná pre ich aplikáciu. Presne takýto spôsob učenia Felix v deťoch rozvíja. Robí tak ohľaduplne, citlivo ale zároveň veľmi jasne, zrozumiteľne a individuálne. Svoje za sedem rokov overené výsledky Felix zdieľa, rozširuje a posúva ďalej v dobrej viere, že pomáha deťom vyrásť v dobrých, múdrych, sebavedomých, a preto šťastných ľudí.

Od 1. septembra 2020 budú mať deti z Trnavy a jej blízkeho okolia možnosť spoznať konštruktivistický pedagogický prístup doplnený o inovatívne metódy a rozvíjať tak svoju osobnosť v bezpečnom, inšpiratívnom a rešpektujúcom prostredí.