Od septembra 2020 v Trnave
ZŠ Felix
Od septembra 2020 v Trnave
ZŠ Felix

Milí priaznivci moderného vzdelávania,

Trnava sa k 1. septembru 2020 stane v poradí štvrtým mestom na Slovensku, v ktorom súkromná ZŠ Felix predstaví koncept svojho fungovania. Teší nás, že aj deti v Trnave budú mať možnosť spoznať konštruktivistický pedagogický prístup a inovatívne vzdelávacie metódy prostredníctvom ktorých budú komplexne rozvíjať svoju osobnosť.

Záujemcovia o štúdium

Pre záujemcov o zápis budúceho prváka do našej školy máme pripravený nezáväzný kontaktný formulár.

Princípy školy

Deti sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, vymýšľali, mýlili sa, hľadali a radovali sa z toho. Podporujeme ich túžbu po poznatkoch.

Pravidlá školy

Chceme sa v škole FELIX cítiť šťastní. Preto máme práva, ktoré nesmie nik porušovať. Patria všetkým, ktorí sú súčasťou školy FELIX.

Metódy a formy práce v škole

V centre nášho záujmu je dieťa, preto využívame prostriedky aktivizujúce dieťa: skupinovú prácu, prácu na projektoch – krátkodobých, ale aj dlhodobých, prezentačné činnosti.

Vzdelávací program

Učíme deti učiť sa, vštepujeme im základy algoritmického myslenia, vedieme ich k objavovaniu, v maximálnej miere aplikujeme zážitkové vyučovanie.

Školné a poplatky

Príspevok na školu,  na školský klub a zápisné na rok 2020/21.

Nasledujúce mesiace budeme pilne pracovať na tom, aby sme mohli zodpovedať všetky Vaše otázky. Preto sledujte túto stránku, náš facebook fanpage a v prípade, že Vás zaujíma viac, neváhajte nás kontaktovať.

mobil: +421 910 137 030

 

Za náš tím,
Dominika Rešetová a Lucia Krajčovičová